Women

ผลิตภัณฑ์สุขภาพออกสื่อเยอะใช่ว่าดี เอาที่ชัวร์ควรดูฉลากเอง

  • 27 มกราคม 2560
  • /
  • 28197
  • /
ผลิตภัณฑ์สุขภาพออกสื่อเยอะใช่ว่าดี เอาที่ชัวร์ควรดูฉลากเอง
เห็นได้ชัดว่าสมัยนี้ถ้าเราชอบหรือสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ เราก็จะซื้อโดยไม่คำนึงถึงอะไรเลย แต่ในหลักความถูกต้อง เราจะซื้อสินค้าโดยไม่ตรวจดูไม่ได้ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

ฉะนั้นก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ควรมองรายละเอียดบนตัวผลิตภัณฑ์สักนิดว่าบอกอะไรบ้าง มีฉลากหรือไม่ ภายในฉลากมีชื่อผู้ผลิต ชื่อสินค้า ปริมาณสินค้า วิธีใช้ คำเตือน วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุครบแล้วหรือยังอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง ยา และอื่นๆ มีเลขที่ได้รับจากอย. เช่น เลขสารบบอาหาร เลขที่จดแจ้ง เลขทะเบียนยา แจ้งไว้หรือไม่

ยุคนี้คือยุคแห่งการดูแลตัวเอง เราจะให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ อย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้าหรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดของตัวสินค้าให้ดีเสียก่อนฉะนั้นเราจึงต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองให้ดี โดยเริ่มจากการใส่ใจรายละเอียดรอบตัวให้มากขึ้น หรือช่วยชี้แนะคนอื่นก็ถือเป็นการเริ่มต้นดูแลสิทธิของตนเองได้ง่ายๆ

วิธีง่ายๆ ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลวงโลก

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ: